Καθαρισμός του ρουχισμού της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας, της εξειδικευμένης Κλινικής Λοιμώξεων Β’, του ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Καθαρισμός του ρουχισμού της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας, της εξειδικευμένης Κλινικής Λοιμώξεων Β’, του ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Mε ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην εμπειρία μας, στην τεχνογνωσία μας, αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ανταποκριθήκαμε άμεσα, όταν μας ζητήθηκε, και αναλάβαμε, καθ’ όλη τη διάρκεια...
Προσφορά υφασμάτινων μασκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Προσφορά υφασμάτινων μασκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Η εταιρεία μας, με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης, προσέφερε υφασμάτινες μάσκες, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κάτωθι νοσοκομείων: ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣ. Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΝ....