Καθαρισμός του ρουχισμού της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας, της εξειδικευμένης Κλινικής Λοιμώξεων Β’, του ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Καθαρισμός του ρουχισμού της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας, της εξειδικευμένης Κλινικής Λοιμώξεων Β’, του ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Mε ιδιαίτερο αίσθημα ευθύνης, αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην εμπειρία μας, στην τεχνογνωσία μας, αλλά και στην απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών και κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ανταποκριθήκαμε άμεσα, όταν μας ζητήθηκε, και αναλάβαμε, καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, τον καθαρισμό του ρουχισμού της Ιατρικής και Νοσηλευτικής ομάδας, της εξειδικευμένης Κλινικής Λοιμώξεων Β’, του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», η οποία νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς με Covid-19, σαν ένα ελάχιστο «ευχαριστώ» προς τους προασπιστές της υγείας και της ασφάλειας όλων μας.

Αποδοχή Δωρεάς Ευχαριστήρια επιστολή
Προσφορά υφασμάτινων μασκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Προσφορά υφασμάτινων μασκών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Η εταιρεία μας, με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και συμπαράστασης, προσέφερε υφασμάτινες μάσκες, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κάτωθι νοσοκομείων:

  • ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε
  • ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣ. Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
  • ΓΕΝ. ΝΟΣ.ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  • ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΑΣΒΒΑΣ»
  • ΝΟΣ. ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
  • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΘ. «ΙΠΠΟKPATEIO»
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΑΓ. ΟΛΓΑ»
  • ΓΟΝΚ «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ »