Οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 4.500 m2, στεγάζουν δύο ανεξάρτητες, κτιριακά & παραγωγικά μονάδες, του ξενοδοχειακού και του νοσοκομειακού ιματισμού και τη μονάδα dry cleaning.

Η εταιρεία μας ανανέωσε, μέσα στο 2016, πλήρως τον εξοπλισμό της με tunnels KANNEGIESERτελευταίας τεχνολογίας, καθιστώντας την, ως μία από τις πιο σύγχρονες εταιρείες του χώρου.

Με σεβασμό στο περιβάλλον

Φυσικό Αέριο

Χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Βιολογικός Καθαρισμός

Ακολουθούμε 4 φάσεις βιολογικού καθαρισμού: φίλτρανση, βιολογική επεξεργασία, χημική επεξεργασία, μεμβράνες μικροδιήθησης τύπου MBR.

Ελεγμένα Καθαριστικά

Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά, λευκαντικά και μαλακτικά εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Ελεγμένα Καθαριστικά

Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά, λευκαντικά και μαλακτικά εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Χωρίς Χλώριο

Χρησιμοποιούμε οξυγονούχο απολυμαντικό, εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ, το οποίο απολυμαίνει χωρίς να προκαλεί φθορές στον ιματισμό.

Απορρυπαντικά Bio

Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά βιοδιασπώμενα απορρυπαντικά της εταιρείας Ecolab, για την ενίσχυση της οικολογικής μας ταυτότητας και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εγγύηση Ποιότητας

 

Πιστοποιήσεις